Analityka

F1 Pharma oferuje:

  • opracowanie metod badawczych z wykorzystaniem technik chromatograficznych,  spektrofotometrycznych oraz analityki klasycznej dla substancji czynnych oraz produktów gotowych
  • walidację metod analitycznych zgodnie z wytycznymi ICH, FDA, EMA
  • transfer metod analitycznych do laboratorium docelowego/ klienta
  • badanie szybkości uwalniania (profili uwalniania) substancji czynnej z różnych postaci leku
  • analiza właściwości fizykochemicznych substancji czynnych (DSC, TGA, XRPD, obrazowanie SEM, analiza rozkładu wielkości cząstek)
  • badania reologiczne, analiza tekstury
  • badania kompatybilności składników formulacji
  • badanie profili zanieczyszczeń, charakterystyka zanieczyszczeń, identyfikacja nieznanych zanieczyszczeń
  • opracowanie dokumentacji analitycznej zgodnej z wymaganiami GMP oraz urzędów rejestracyjnych
  • doradztwo z zakresu doboru metodyki analitycznej oraz przygotowania dokumentacji rejestracyjnej