Zamówienia publiczne


Firma F1 Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie planuje w latach 2017-2018 realizację projektu pt:

„Opracowanie nowatorskich form leków mukolitycznych, dogodnych do przyjmowania przez dzieci, osoby w podeszłym wieku i cierpiących na zwężenie przełyku.”

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa:
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie:
Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie:
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer konkursu: 3/1.1.1/2017