Zapewnienie jakości

F1 Pharma świadczy usługi doradcze z zakresu projektowania i wdrażania systemów zapewnienia jakości zgodnych z wymaganiami GMP/ GxP.

  • F1 Pharma oferuje pomoc w opracowaniu dokumentacji systemowej dostosowanej do warunków Klienta
  • Prowadzimy procesy kwalifikacji dostawców
  • Oferujemy przeprowadzanie audytów wytwórców substancji czynnych oraz produktów leczniczych na zlecenie Klienta
  • Zapewniamy szeroko rozumiany consulting w kwestiach związanych z wymaganiami GMP