Zezwolenie na wytwarzanie

F1 Pharma przeszła pomyślnie procedurę uzyskania zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Po pozytywnym wyniku inspekcji naszej firmy pod kątem zgodności z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał F1 Pharma zezwolenie na wytwarzanie nr 077/0478/15.

Decyzja GIF uprawnia F1 Pharma do prowadzenia działalności w obszarze wytwarzania produktów leczniczych, w zakresie badań fizykochemicznych i  certyfikacji serii.

Tym samym możemy rozszerzyć naszą ofertę dla przemysłu farmaceutycznego o badania kontroli jakości i zwalnianie serii komercyjnych produktów leczniczych do obrotu. 

W związku z przekształceniem F1 Pharma w spółkę akcyjną, wystąpiliśmy w wnioskiem do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o zmianę zezwolenia na wytwarzanie. Główny Inspektor Farmaceutyczny przychylił się do wnioskowanej zmiany i w dniu 30.10.2019 wydał decyzję wraz z nowym zezwoleniem na F1 Pharma S.A.

Zakres pozwolenia pozostaje bez zmian.