F1 Pharma

F1 Pharma jest rozwijająca się firmą farmaceutyczną ukierunkowaną na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Spółka została założona pod koniec 2010 roku wykorzystując kapitał zalążkowy wniesiony przez fundusz JCI Venture Sp. z o.o. z grupy Jagiellońskiego Centrum Innowacji.

Swoją działalność F1 Pharma prowadzi w Krakowie przy ulicy Bobrzyńskiego na terenie Parku i Inkubatora LifeScience. 

Założyciele F1 Pharma to osoby łączące dorobek akademicki z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz przemysłu farmaceutycznego, reprezentujące kompetencje z zakresu badań i rozwoju produktów, analityki, zapewnienia jakości, syntezy organicznej. 

F1 Pharma dysponuje zasobami umożliwiającymi prowadzenie kompleksowych prac niezbędnych do wprowadzenia produktu leczniczego na rynek, kontrolę jakości i zwalnianie do obrotu, weryfikację dostawców i wytwórców kontraktowych.

F1 Pharma zrealizowała wiele projektów o charakterze zarówno badawczym, jak i badawczo-rozwojowym, finansowanych zarówno ze źródeł prywatnych, jak i publicznych, zyskując uznanie, zaufanie i deklaracje kontynuacji współpracy ze strony klientów - firm farmaceutycznych z Polski, krajów Europy Zachodniej i Centralnej.

F1 Pharma współpracuje z wiodącymi jednostkami naukowo-badawczymi wykorzystując potencjał polskich naukowców do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Od 2011 roku spółka należy do Klastra Life Science Kraków.

Plany rozwojowe F1 Pharma zakładają dalszy intensywny rozwój, świadczenia szerszego zakresu bardziej złożonych usług oraz prowadzenia prac naukowych zmierzających do opracowania innowacyjnych rozwiązań, które będą konkurencyjne do aktualnie stosowanych praktyk.

Po pozytywnym wyniku inspekcji pod kątem zgodności z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał F1 Pharma zezwolenie na wytwarzanie nr 077/0478/15. Decyzja GIF uprawnia F1 Pharma do prowadzenia działalności w obszarze wytwarzania produktów leczniczych, w zakresie badań fizykochemicznych i  certyfikacji serii.