Rada Nadzorcza

        

      Agata Antosik-Rogóż - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

      F1 Pharma S.A.

 

Doktor nauk farmaceutycznych. Specjalista w zakresie opracowania składu oraz technologii produkcji leków, transferu technologii wytwarzania ze skali laboratoryjnej do skali produkcyjnej. Były pracownik Laboratorium Form Leków w pionie R&D Plivy Kraków S.A., gdzie zajmowała się opracowaniem składu jakościowego i ilościowego stałych form leku. Pracownik Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji UJ CM. Współzałożycielka F1 Pharma sp. z o.o. Od 2021 pełni funkcję Przewodniczącej Rany Nadzorczej 


      

        Anna Stankiewicz - Członek Rady Nadzorczej F1 Pharma S.A.

 

Doktor nauk chemicznych ze specjalizacji chemia organiczna. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lata doświadczenia zawodowego łączącego dorobek naukowy z pracą w przemyśle farmaceutycznym. Były pracownik Pionu Badań i Rozwoju Plivy Kraków gdzie prowadziła prace badawcze w zakresie opracowania technologii syntezy substancji czynnych. Jako wieloletni pracownik naukowy Zakładu Chemii Leków Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie brała udział w realizacji wielu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich mających na celu identyfikację i wstępne badania właściwości farmakologicznych substancji biologicznie czynnych jako potencjalnych leków na choroby neurodegradacyjne CUN. W spółce odpowiedzialna za nadzór nad badaniami preformulacyjnymi między innymi ocenę jakości substancji czynnych, a także za aplikowanie oraz zarządzanie finansowe i merytoryczne projektami współfinansowanymi ze środków UE. Współzałożycielka F1 Pharma Sp. z o. o. Od 2012 jako Członek Rady Nadzorczej F1Pharma, od 2017 do 2021 pełniła funkcję Przewodniczącej.


 

 

   Piotr Pątko - Członek Rady Nadzorczej F1 Pharma S.A.

 

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  ukończył 2 fakultety: ekonomikę nieruchomości i inwestycji oraz finanse i bankowość. Pracę zawodową zaczynał od Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. Następnie pracował jako dyrektor finansowy, a później jako członek zarządu w grupie kapitałowej notowanej na GPW w Warszawie. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej. Członek zarządu kilku prywatnych spółek tj. Digital Outdoor Sp. z o.o., Galeria Handlowa Gorce Sp z o.o.  GDK Finance Sp. z o.o, w których odpowiedzialny był za zarządzanie finansami spółek oraz stosowanie optymalizacji podatkowej. W 2019 r przez krótki okres członek Rady Nadzorczej Wisły Kraków SA.  Obecnie  pełni funkcję członka zarządu dwóch spółek:  Kancelarii Rachunkowej  SETTE Sp. z o.o. oraz Media Invest Sp. z o.o. 


        

     Jarosław Mizera - Członek Rady Nadzorczej F1 Pharma S.A.

 

Ekonomista, od 1994 r. związany z rynkiem kapitałowym. Pracował m.in. w Inwestycyjnym Domu Maklerskim Kredyt Banku S.A., KBC Securities Oddział w Polsce, Domu Maklerskim AmerBrokers S.A., Polskim Domu Maklerskim S.A., Prosper Capital S.A. Zajmował się głównie organizacją i przeprowadzeniem procesów IPO i SPO, emisji obligacji i certyfikatów inwestycyjnych, oraz doradztwem przy przejęciach i połączeniach spółek. Nadzorował procesy emisji kilkudziesięciu podmiotów, m.in. Wojas S.A. Budimex S.A., ZO Bytom S.A. Członek rad nadzorczych spółek publicznych.