Technologia farmaceutyczna

W zakresie technologii farmaceutycznej F1 Pharma oferuje następujące usługi:

  • opracowanie i optymalizację technologii wytwarzania form płynnych oraz doustnych postaci leku,
  • wyznaczenie parametrów krytycznych procesu
  • przeprowadzenie prób scale-up
  • przygotowanie, nadzór nad przebiegiem oraz ocenę wyników serii pilotażowych
  • dobór optymalnych składników dla różnych postaci leku m.in. form płynnych, stałych, półstałych
  • planowanie doświadczeń wykorzystując metody statystyczne
  • modyfikację uwalniania substancji czynnych z postaci leku
  • prace prowadzące do zwiększania dostępności biologicznej substancji czynnych
  • opracowanie i implementację praktycznych zastosowań PAT (Process Analytical Technology) i QbD (Quality by Design).
  • doradztwo z zakresu modernizacji, przygotowania i zakupu urządzeń technologicznych oraz analitycznych przeznaczonych do prac zarówno w skali laboratoryjnej jak i produkcyjnej.