F1 Pharma w Pierwszym Milionie

W marcowym wydaniu magazynu dla przedsiębiorczych Pierwszy Milion wydawanego przez miesięcznik Forbes ukazał się artykuł na temat inkubatorów przedsiębiorczości.

W artykule zatytułowanym Inkubatory przedsiębiorczości – Tu wykluwa się biznes, autorzy opisują ideę działania inkubatorów przedsiębiorczości, których naczelnym celem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorców w zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu. Odbywa się to poprzez oferowanie przedsiębiorcom wsparcia finansowego, a także szerokiego zakresu usług doradczych, obejmujących m.in. wsparcie merytoryczne na etapie tworzenia koncepcji biznesowej oraz obsługę prawną.

Nasza firma została przedstawiona jako modelowy przykład przedsiębiorstwa które powstało według opisanego w artykule mechanizmu jako jedna ze spółek portfelowych funduszu JCI Venture.