Staż w F1 Pharma

Dnia 13 grudnia 2012 r. F1 Pharma uzyskała dofinansowanie z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

F1 Pharma aktywnie przyczynia się do wzrostu kompetencji kadr uczelnianych w działalności komercyjnej poprzez realizację projektu wspartego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Wiedza, Praktyka, Kadry-klucz do sukcesu w biznesie”.

Projekt ma na celu promocję zatrudniania wysoko wykwalifikowanego personelu w małopolskich firmach. Podczas stażu personel zdobywając tymczasowe zatrudnienie ma okazję zwiększyć swoje doświadczenie zawodowe, a równocześnie wykorzystując swoją wiedzę przyczynić się do wzrostu innowacyjności firmy.

Projekt będzie realizowany od stycznia 2013 roku. Czas trwania projektu to sześć miesięcy.