F1 Pharma uzyskała dofinansowanie w programie INNOTECH

Dnia 27 września 2012 r. ogłoszono wyniki II edycji konkursu INNOTECH. F1 Pharma została jednym z beneficjentów tego programu.

INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

F1 Pharma uzyskała dofinansowanie w konsorcjum z Instytutem Farmaceutycznym z Warszawy oraz Jagiellońskim Centrum Innowacji.

Projekt „Synteza i nowa technologia produkcji leku zawierającego inhibitor 5-a reduktazy” będzie realizowany w latach 2013-2015. Całkowita wartość projektu wynosi 5 892 550 PLN.