F1 Pharma przyjęta do Klastra Life Science

W dniu 23 marca 2011 r. F1 Pharma sp. z o.o. została przyjęta do grona partnerów Klastra Life Science.

Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 roku, jako inicjatywa małopolskich firm i instytucji, które połączyła wizja rozwoju innowacyjności w sektorze biotechnologii, farmacji, medycyny, produkcji żywności oraz pozostałych obszarach life science.

W skład klastra wchodzą firmy z sektora biotechnologii, farmacji, medycyny, żywności i ochrony środowiska (BioF), uniwersytety – wyższe uczelnie i inne jednostki o profilu edukacyjnym (Edu), instytuty badawczo-naukowe (B&R), szpitale i fundacje związane z ochroną zdrowia (Zdrowie), firmy konsultingowe i inne jednostki otoczenia bizesu (Biz) oraz władze lokalne (Gov).

Celem Klastra jest podnoszenie efektywności wykorzystania zasobów naukowych, kulturowych i gospodarczych istniejących w Krakowie i Małopolsce.

Współpraca w Klastrze przyczynia się do skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych oraz efektywnego transferu wiedzy do praktyki.