Zezwolenie GIF na wytwarzanie produktów leczniczych dla F1 Pharma!

Miło nam poinformować, że przeszliśmy pomyślnie  procedurę uzyskania zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Po pozytywnym wyniku inspekcji naszej firmy pod kątem zgodności z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał F1 Pharma zezwolenie na wytwarzanie nr 077/0478/15.

Decyzja GIF uprawnia F1 Pharma do prowadzenia działalności w obszarze wytwarzania produktów leczniczych, w zakresie badań fizykochemicznych i  certyfikacji serii.

Tym samym możemy rozszerzyć naszą ofertę dla przemysłu farmaceutycznego o badania kontroli jakości i zwalnianie serii komercyjnych produktów leczniczych do obrotu. Zapraszamy do współpracy!

Treść zezwolenia na wytwarzanie dostępna jest tutaj.