F1 Pharma z Made in Poland w Indonezji

16 kwietnia, przedstawiciele F1 Pharma wzięli udział w kolejnej konferencji organizowanej w ramach programu Aktywizacja polskiego eksportu na wybranych rynkach.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przede wszystkim przedsiębiorcy z Polski i Indonezji oraz przedstawiciele instytucji okołobiznesowych i władz obu krajów.

Wydarzenie, połączone z wizytą Grażyny Henclewskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, odbiło się szerokim echem w indonezyjskich mediach, podkreślających możliwości inwestycyjne i perspektywy współpracy pomiędzy Polską a Indonezją.