F1 Pharma pozyskuje dofinansowanie z NCBiR

F1 Pharma otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu SZYBKA ŚCIEŻKA dla MŚP, małe projekty

W dniu 01.12.2017 roku Zarząd Spółki F1 Pharma sp z o.o. podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu pt: „Opracowanie nowatorskich form leków mukolitycznych, dogodnych do przyjmowania przez dzieci, osoby w podeszłym wieku i cierpiących na zwężenie przełyku”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 3/1.1.1/2017 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. (Konkurs 3/1.1.1/2017).

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie dwóch znacząco ulepszonych produktów leczniczych zawierających substancję czynną o działaniu mukolitycznym stosowaną w leczeniu chorób sezonowych oraz choroby genetycznej – mukowiscydozy. Powstałe produkty wyróżniać będzie nowoczesna forma aplikacyjna. F1 Pharma rozpoczęła już realizację projektu. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy do końca października 2018 roku.

Wartość projektu: 1 470 445.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 101.00 zł