Zakończenie projektu współfinansowanego przez NCBiR

F1 Pharma w pełni zrealizowała i pozytywnie rozliczyła projekt dofinansowany w ramach programu Mała Szybka Ścieżka.

Miło nam poinformować, że projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania Projekty B+R przedsiębiorstw, pt. „Opracowanie nowatorskich form leków mukolitycznych, dogodnych do przyjmowania przez dzieci, osoby w podeszłym wieku i cierpiących na zwężenie przełyku” został zakończony i pozytywnie rozliczony i odebrany przez NCBiR.. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 411 477,30  PLN z czego dofinasowanie to 1 055 372,85 PLN.

W ramach prac badawczo-rozwojowych opracowano skład recepturowy, technologię wytwarzania oraz metody kontroli jakości dwóch produktów leczniczych zawierających mukolityczną substancję czynną, w tym jeden z produktów w dwóch dawkach terapeutycznych. Dla opracowanych produktów zostały wytworzone w warunkach GMP serie pilotażowe, przeznaczone do celów rejestracyjnych. Oba produkty charakteryzują się znacząco ulepszoną formulacją w porównaniu do tradycyjnych tabletek oraz  nowoczesną formą aplikacyjną, dogodną do stosowania przez pacjentów z różnych grup terapeutycznych i wiekowych. Po skompletowaniu dossier, rezultaty projektu będą komercjalizowane.