Zezwolenie na Wytwarzanie dla F1 Pharma S.A.

30 października br. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał nowe zezwolenie na wytwarzanie zarejestrowane na F1 Pharma S.A.

W związku z przekształceniem F1 Pharma w spółkę akcyjną, wystąpiliśmy w wnioskiem do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o zmianę zezwolenia na wytwarzanie. Główny Inspektor Farmaceutyczny przychylił się do wnioskowanej zmiany i w dniu 30.10.2019 wydał decyzję wraz z nowym zezwoleniem na F1 Pharma S.A.

Zakres zezwolenia pozostaje bez zmian. Skan nowego zezwolenia tutaj.