F1 Pharma srebrnym sponsorem konferencji naukowej ACCORD 2022

     Miło nam poinformować, że F1 Pharma S.A. sponsoruje i uczestniczy w międzynarodowej konferencji naukowej INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON DRUG SCIENCES ACCORD 2022 „Synergy of Interdisciplinary Innovations”. Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 maja 2022 w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

     Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na opracowanie efektywnych działań związanych z  rozwojem nowych leków i terapii, strategiami dostarczania leków do miejsca działania oraz medycyny personalizowanej, szczególny nacisk położony będzie na kwestie współpracy środowiska akademickiego z przemysłem. Prezentowane podczas konferencji zagadnienia będą zatem stanowić pole do dyskusji nad rozwojem nowych podejść terapeutycznych, w kontekście wspólnych wyzwań  nauki i firm farmaceutycznych.

     Konferencja będzie mieć charakter międzynarodowy, gdyż w gronie zaproszonych dwudziestu dwóch wykładowców znaleźli się uznani eksperci z różnych krajów, w tym Austrii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Ukrainy Wielkiej Brytanii  i Stanów Zjednoczonych.